Nothing will change, until you change yourself

3 mei 2021

Nothing will change, until you change yourself

`JA! ‘, reageerde ik intuïtief en spontaan en mijn hart maakte een sprongetje. Het was een uitnodiging van Nienke van Bezooijen om een podcast op te nemen over mij. Ik ben altijd in beweging en `in’ voor actie. Meestal hoef ik niet lang na te denken als mijn hart harder gaat kloppen en ik blij word `van binnen’.

Een aantal weken van te voren ontving ik vragen ter voorbereiding op de podcast en ter inspiratie. Ik had mij niet gerealiseerd dat sommige vragen zo diep gingen en intens konden voelen. Sommige vragen ontroerden mij en de emotie die gepaard ging met de antwoorden op die vragen nog meer. Ze deden mij stilstaan, terugblikken op mijn verleden en deden mij realiseren wat de impact was van die gebeurtenissen, mensen en keuzes in het verleden, op mijn leven nu.

Ik voelde mij als mijn eigen coach en coachee tegelijkertijd. De vragen hoorde ik mij, mijzelf stellen. `Oefff, dat zijn best diepgaande vragen!’ `Wowww, nu moet (mag) ik met de billen bloot!’ `Pffff, hoe ga ik dat vertellen zonder emotioneel te worden?’ `Maar, die emoties mogen er toch zijn?’

`Wat heb je nog nooit eerder gedeeld met een groep mensen?’ Het antwoord kwam verrassend snel.

De emoties des te harder. Ik had dit toch allemaal al lang verwerkt? Ik was 17 jaar. Mijn vader verdween uit mijn, ons, leven. Vaak, voelde ik mij `stinkend’ jaloers als ik mijn nichtje samen met mijn oom zag. Toen ik een studiegenootje weg zag lopen met haar pa, de armen om elkaars middel, deed het `gewoon’ pijn. Het duurde 18 jaar, ik was 35, voordat ik mijn vader weer zag.

Natuurlijk, de emoties worden minder, het verdriet wordt vlakker. Soms word ik toch weer verrast als ik een traantje weg moet pinken bij een film waar het gaat over een dochter die een vader moet missen en de emoties om een hoekje blijken te zitten.

De vragen ter voorbereiding op de podcast, deden mij realiseren dat dit is wie ik nu ben. Dit is mijn verleden, met alle mooie mensen om mij heen. Ik vorm, op mijn beurt, weer het heden en verleden van andere mensen om mij heen. Hoe mooi is het om die ervaring, gebeurtenissen, mijn levensverhaal door te geven aan anderen. Laat mijn ervaring een inspiratie zijn voor anderen. Zo is de cirkel rond.

Mijn verhaal heeft mij veranderd en alles en iedereen om mij heen.

Nothing will change, until you change yourself.
And then everything will change

Beluister hier de volledige PODCAST

***************************************

`YES! ‘, was my intuitive and spontaneous reaction and my heart jumped. I got an invitation from Nienke van Bezooijen to record a podcast about me. I am always in the mood for action if it brings movement. Usually I do not have to think twice when my heart leaps and I feel these happy emotions ‘inside’.

Some weeks ago, I received a questionnaire in order to prepare the podcast and get inspired. I could not have guessed that some of these questions could be so intense. Some questions touched me emotionally, some of my answers to those questions touched me even more. They made me pause, look back into the past and made me realize how big the impact was of all those events, people and choices in the past, on the present.

It felt as if I was my own coach and coachee at the same time. I heard myself, asking me the questions. `Phew, those questions go deep!’ `Wow, now I have to (or I am allowed to) be vulnerable!’ `Phew, how to tell that story without getting emotional?’ `Listen, those emotions are okay, aren’t they?’

`What is the one thing you never shared with an audience before?’ The answer came surprisingly  quick and intuitively. So came up the emotions.

Didn’t I leave this behind me, a long time ago? I was 17. My father disappeared out of my (our) life. Often I felt terribly jealous when I saw my uncle and niece together. Once I saw a friend, fellow student, walking with her father, arm in arm. It just hurt. It lasted 18 years, when I was 35, until I saw my father again.

Of course, the emotions get less, the pain gets smoother. Nevertheless, sometimes it amazes me when I tear up watching a movie on TV where a daughter misses her father. The emotions seem to be hidden inside.

The questions I prepared for the podcast made me realize that this is who I am. This is my past, with all the beautiful people around me. Me, in my turn, I create the past and present for the people around me. Isn’t it great to pass on that experience, the events, my story of life to others? Let my experience be an inspiration to others. The circle is round.

My story has changed me and everything and everyone around me.

Nothing will change, until you change yourself.
And then everything will change

Listen to the PODCAST

Deel dit artikel

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.